Tjenester

Euro Carrier har en begrenset bilpark med dyktige og erfarne sjåfører. Våre sjåfører har en felles forståelse av at godset skal leveres på avtalt sted til avtalt tid. Dette er noe vi bestreber å gjennomføre på alle våre destinasjoner.

Flere av Euro Carriers kunder er rene skipsutstyrspeditører, dette er kunder som setter strenge krav til levering av gods på avtalt sted til avtalt tid. Disse kundene er stabile i vår kundemasse fordi de vet at de bruker den beste transportøren.

Euro Carrier er ikke et rimelig alternativ. Våre kunder vet at kvalitet koster litt ekstra og er villige til å betale prisen.

For en litt høyere pris skal våre kunder vite at de får det beste produktet -godset levert, til rett sted til rett tid.

Vi transporterer til Nederland, Belgia og Nord-Frankrike.