Om EuroCarrier

Velkommen!

Euro Carrier ANS ble etablert 12. februar 1992 av Kjell Arne Arthurson og Bent Eriksen.

I begynnelsen hadde vi en egen kundemasse som grunnlag for våre transporter. I tillegg transporterte vi for andre speditører. Vi hadde på den tiden en egen filial i Oslo, men med tiden forsvant vår egen kundemasse og med den Oslofilialen.

I dag er Euro Carrier et rent meglerfirma. Spedisjonsdelen er lagt ned.

Alle Euro Carriers kunder er speditører. Vi er 100% lojal ovenfor de vi transporterer for. Vi går ikke ut i markedet for å finne egne kunder. Euro Carrier har fra oppstarten i 1992 til dags dato hatt de samme speditørkundene. Dette er også vår visjon for fremtiden.